Professioneel zoeken | Achtergronden | Handige zoeksites

Handige links

De logica van een schoenmakerszoon

George Boole Hij verbond de wereld van Aristoteles aan die van de wiskunde. Internetgebruikers plukken ruim honderdvijftig jaar later nog dagelijks de vruchten van zijn werk.

George Boole (1815-1864), bedenker van wat later de Booleaanse algebra is gaan heten, werd geboren in Lincoln, Engeland, als zoon van een schoenmaker. Hij genoot weinig onderwijs, maar hij slaagde erin om zichzelf te onderrichten. Als onderwijzer ergerde hij zich aan de kwaliteit van de leerboeken en besloot zelf betere te schrijven.

In 1840, vijf jaar na aanvang van zijn zelfstudie wiskunde, schreef hij zijn eerste boekjes. Een essay uit 1844 trok de aandacht van de wetenschappers van de Royal Society die hem er een gouden medaille voor toekenden. In 1847 verscheen zijn werk: "The Mathematical Analysis of Logic" met daarin de vroege ideeën over wiskunde en het gebruik van symbolische logica daarin.

Aristoteles en de wiskunde

De universiteit van Cork (Ierland) benoemde hem in 1849 tot hoogleraar in de wiskunde. Boole schreef meerdere boeken en artikelen over de Booleaanse logica. Hierin verbond hij telkens de wereld van de logica aan de wiskunde. Logische redeneringen konden voortaan in de vorm van vergelijkingen ook worden toegepast op getallen.

Gebruikers van internet-zoekmachines hanteren zijn logische vergelijkingen nog wanneer ze woorden of woordgroepen met elkaar verbinden door middel van operatoren als AND, OR, NOT.

Zijn werk werd bekend in beperkte kring, totdat ver na zijn dood in 1864, zijn theorieën in 1938 werden gebruikt door onderzoekers in de electronica.

Relevante links:

Korte levensschets van Boole

"The Calculus of Logic", de tekst van een artikel uit "Cambridge and Dublin Mathematical Journal" waarin Boole in 1848 zijn ideeën uiteen zet.

Over Boole, uit een geschiedenis van de wiskunde

George Boole: pionier op het gebied van algebraïsche wiskunde

(november 2004)