Professioneel zoeken | Achtergronden | Handige zoeksites

Handige links

Spreekt u Booleaans? (3)

Hieronder een overzicht van de uitgebreide mogelijkheden:

OperatorAlternatiefBetekenisVoorbeeld
AND+
EN
spatie
(1)
Het woord (expressie) links en rechts van de operator moeten beide in het resultaat voorkomenstaanplaatsen AND materieelgebrek
OROF
spatie
(2)
Ten minste een van beide woorden die links en rechts van de operator staan, moeten in het zoekresultaat voorkomenconducteurs OR conductrices
vervoerbewijs OR vervoersbewijs
NOT-
AND NOT
NOT
BUT NOT
NIET
Pagina’s waar de woorden (expressies) rechts van deze operator in voorkomen, worden uitgesloten van de resultaten

spoorwegen AND NOT Belgische

NEARADJ
ADJACENT
Fungeert hetzelfde als AND, maar de woordafstand tussen de expressies links en rechts is gespecificeerd (meestal door een defaultinstelling, soms door de gebruiker aan te geven)Nederlandse NEAR spoorwegen Dwight NEAR/3 Eisenhower
(3)
BEFORE[geen]Als NEAR waarbij de linkerterm (binnen een bepaalde woordafstand) moet voorkomen voor de rechterterm om mee te tellen als resultaatnederlandse BEFORE spoorwegen
AFTER[geen]Omgekeerde van BEFOREspoorwegen AFTER nederlandse
""[geen]De precieze formulering tussen de aanhalingtekens moet in het resultaat voorkomen."Nederlandse Spoorwegen" "Dwight D. Eisenhower"
*?
[soms is dit een defaultinstelling]
Het sterretje is een wildcard: op deze plaats kan alles worden ingevuld.Het intypen van: plaats*
Resulteert in: plaatskaarten, plaatsbewijzen
maar ook:
plaatsnaam
()[geen]Hiermee wordt een eenduidige structuur in een complexe vraag worden aangebracht. Haakjes beïnvloeden de volgorde waarin onderdelen worden getest.agressie AND (conducteur OR conductrice)

De operatoren zijn hier voor de duidelijkheid met hoofdletters aangegeven. Dat is in de praktijk niet altijd nodig.

Toelichting

(1) Sommige zoekmachines interpreteren twee woorden gescheiden door een spatie als een AND-opdracht, andere sites vatten dit op als een OR-opdracht. Raadpleeg het overzicht, of leer je favoriete zoekmachine kennen, of geef met + of min (AND of OR) zelf aan wat je verwacht van twee woorden.

(2) NOT moet soms worden gecombineerd met AND (spoorwegen AND NOT belgische). Dit is niet het geval als het wordt gebruikt aan het begin van de zoekvraag: NOT belgische AND spoorwegen, of: -belgische +spoorwegen

(3) Dit kan als resultaat geven: Dwight D. Eisenhower, Dwight David Eisenhower, en Eisenhower, Dwight. Op een andere manier is dit niet efficiënt mogelijk.