Professioneel zoeken | Achtergronden | Handige zoeksites

Handige links

Hoe werkt een meta-zoekmachine?

Werking

Een meta-zoekmachine zoekt gelijktijdig in meerdere zoekmachines en produceert daaruit het beste zoekresultaat. Een conventionele zoekmachine zoekt alleen in haar eigen inventarisatie van webpagina's. Veel van de kwaliteit van een metazoekmachine hangt af van de manier waarop de resultaten uit de diverse zoekmachines worden gerangschikt. Zijn de dubbele pagina's voldoende eruit gehaald en in welke volgorde worden ze gepresenteerd?

Volgorde resultaten

Doordat een meta-zoekmachine in meerdere zoekmachines tegelijk zoekt, is de kans dat u vindt wat u zoekt groter.

Bij de metazoekmachine Vinden.nl wordt de volgorde bepaald door de positie van de gevonden resultaten en het aantal keren dat een zoekresultaat bij meerdere machines voorkomt. Andere zoekmachines houden bijvoorbeeld ook rekening met de datum van een gevonden pagina bij het vaststellen van de volgorde.

Beter?

Zijn metazoekmachines beter of slimmer dan zoekmachines die een eigen inventarisatie maken van webpagina's zoals MSN Search of Google?

Dat hoeft niet het geval te zijn. Wel is voor schaarse informatie de trefkans groter. Bovendien zijn er enkele metazoekmachines die de resultaten op een speciale manier bijelkaar zetten ofwel clusteren. Dat kan bijvoorbeeld op basis van ‘intelligente' taaltechniek, zoals de Nederlandse zoekmachine Zoeken.nl (zie linkerkolom) en de internationale zoekmachines Clusty.com (zie linker kolom) en Dogpile.com (clustering in de rechterkolom).

Kwaliteit

De kwaliteit van metazoekmachines is altijd afhankelijk van de kwaliteit van de zoekresultaten van de onderligge zoekmachines. Sommige zoek-deskundigen menen dat hoe meer zoekmachines worden gebruikt, des te beter de resultaten zijn, maar niet iedereen is daarvan overtuigd. De kwaliteit van de deelnemende zoekmachines speelt ook een belangrijke rol. Wanneer bijvoorbeeld ook de resultaten uit commercieel samengestelde indexen worden meegeteld, kan de kwaliteit teruglopen.