Professioneel zoeken | Achtergronden | Handige zoeksites

Handige links

Hulp bij zoeken (gratis!)

Vroeg of laat loopt zelfs de beste zoekprof aan tegen een 'onmogelijke vraag' waarop via internet geen antwoord mogelijk lijkt. Vreemd is dat niet voor wie in de gaten houdt dat ook internet zijn beperkingen kent. Niet alles is te vinden op internet.
Gelukkig zijn er altijd bibliotheken en collega-zoekprofs om te helpen. Zelfs in Nederland komt deze service langzaamaan beschikbaar.

Library of Congress
Wie geen haast heeft en gebruik kan maken van gedrukte (Engelstalige) bronnen, kan prima terecht bij de grootste bibliotheek ter wereld, de Library of Congress in de VS.

Vanaf juni 2002 is de dienst Ask a Librarian (AskA) beschikbaar. De vragensteler kiest eerst uit een aantal onderwerpen (muziek, geluid, wetenschap, talen enzovoorts) en kan dan een formulier invullen om de vraag te stellen. Handig is dat je kunt aangeven waar je al hebt gezocht, om onnodig werk te voorkomen. Het antwoord komt binnen vijf werkdagen waarbij de vraag desnoods wordt doorgestuurd naar andere, gespecialiseerde medewerkers.

De Libary of Congress kent beperkingen:
We do not answer requests for basic research, assistance with school assignments, translations, compilation of bibliographies, or research in heraldry and family history.

Bij sommige onderwerpen is het ook mogelijk via een chat-sessie de vraag te stellen en de mogelijke antwoorden te bespreken.
The Library of Congress: Ask a Librarian

LoC Virtual Reference Shelf
Links naar talloze populaire vragen, eerder gesteld aan de Library of congress.

24/7ref.org
Wie meer haast heeft, en zich kan beperken tot internetbronnen, kan ook de dienst 24/7ref eens proberen. Deze dienst, oorspronkelijk begonnen voor de bibliotheken in Californië, is 24 uur per dag beschikbaar voor allerlei vragen. Via een handig chatschermpje kan de vragensteller een dialoog aangaan met een medewerker. Desgewenst kunnen beiden samen over het web surfen op zoek naar antwoorden. In een venster zie je dan de websites verschijnen, voorzien van commentaar van de zoekprof aan de andere kant. Na afloop van de sessie wordt de hele dialoog, voorzien van de url's van de bezochte sites, keurig via e-mail opgestuurd.
24/7ref.org

The virtual reference desk
Een lijst met onderwerpen en deskundigen die via internet te raadplegen zijn, speciaal gericht op het middelbaar onderwijs.
Virtual Reference Desk

Een lijst met onderwerpen en deskundigen die via internet te raadplegen zijn, speciaal gericht op het middelbaar onderwijs.

Nederland
Tot voor kort verleende de Bibliofoon van de gezamenlijke bibliotheken goede diensten, ook via internet. Dit initaitief is helaas opgeheven, maar er zijn nieuwe plannen in de maak. Via het zogenoemde Alladin-project komt de mogelijkheid om vragen te stellen aan bibliotheekmedewerkers weer in beeld. De service zal bescheiden beginnen met de mogelijkheid om via e-mail vragen te stellen.

Flevoland en Parkstad
Enkele bibliotheken experimenteren echter al met een soortgelijke dienst. Via de zes openbare bibliotheken van Flevoland kunnen van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur via een chat-optie vragen worden gesteld.
Info Chat

Ook de gezamenlijke openbare bibliotheken in Parkstad Limburg (Heerlen en omgeving) bieden een vraag-antwoordservice. Binnen vijf dagen volgt het antwoord.
Stel een vraag

Andere mogelijkheden:

Google
Meer dan 500 zoekprof hebben zich bij Google aangemeld om tegen een kleine betaling (vanaf $ 2,50) te zoeken op het web.
Google Answers

Jeeves
Tenslotte is er altijd nog de automatische beantwoording van Engelstalige vragen door de welbekende butler Jeeves. Niet altijd accuraat, wel snel en laagdrempelig.
Ask Jeeves: What can I help you find today?

(22 augustus 2002, bijgewerkt: november 2002)